Kompetencer erhvervet fra De Grønne Pigespejdere:

2020 - d.d.   Medlem af Strandmarksgruppen, Hvidovre.
2013 - d.d.   Frivillig Houmand på Houens Odde Spejdercenter.

1998 - 2019 Ansvarlig webmaster for Eriksminde gruppes hjemmeside.

2007 - 2018 Gruppeassistent og medlemsansvarlig i Eriksminde Gruppe.

2016 - 2018 Medlem af 4. Sct.Georges Gilde. (Sammenlagt med 1. gilde i 2018). 

2009 - 2012 Aktiv i Rangergruppen på Eriksminde for voksne "Bjørnens Klan"

2007 - 2013 Potentiel Houmand på Houens Odde Spejdercenter.
1996 - 2012 Grupperepræsentant og sekretær i Eriksminde A.M.B.A.

1994 - 2007 Tropleder for 15 - 26 piger i alderen 11-18 år.

2000 - 2007 Lejrsamarit på nordiske sommerlejre.

1993 - 1995 Leder på sommerlejre med handicappede børn i alderen 10-15 år.

1990 - 1994 Tropassistent for 15 piger i alderen 11-18 år.

1986 - 1998 Flokmedhjælper for 15 piger i alderen 6 -10 år.

1985 - 1990 Patruljeleder for 6-8 piger i alderen 10 -13 år.

1983 - 1985 Spejder hos KFUK-spejderne, Eriksminde Gruppe, Hvidovre.

Kompetencer erhvervet fra Beredskabsstyrelsen & Beredskabsforbundet:
2016-2019 Koordinator for kollegastøtteområdet ved BRSH.

2015-2020  Beredskabsassistent i specialenhed Brand Alfa.

2015          Certificeret Psykotraumatolog RITS®. (Delvist sevbetalt).

2014-2014 Talsmand i hovedtalsmandsudvalget.

2012-2015 Holdleder i specialenhed Kommunikation.

2012-2014 Psykotraumatolog RITS® Candidate.

2010-2012 (Orlov).

2009-2010 Frivillig i passivpuljen.

2008-2009 Frivillig i forplejnings og Indkvarteringsenheden.

2008-2013 Redaktør af Beredskabsforbundet kreds KBH. Vestegnens blad "Ordonnansen”.

2007-2008 Holdleder i kommunikations og CBRN enheden.

2006-2007 Frivillig i kommunikations og CBRN enheden.

2006-2007 Enhedsleder af Sminkeenheden.

2004- d.d. Kollegastøttemedarbejder i kollegastøttenetværket.

2004-2008 Webmaster for DEMH-enhedens hjemmeside og ansvarlig for pårørende/info.

2000-2006 Ventepladsassistent i DEMH-enheden (Danish Emergency Mobile Hospital).

1997-2000 Hjælpeinstruktør ved Beredskab Storkøbenhavn.

1996-2000 Tjenestegrensleder for redningstjenesten, Redningsberedskabet afsn. Vestegnen.

1996-2000 Kredsledelsesmedlem i Beredskabsforbundet afsnit Vestegnen.

1996-2000 Redaktør af Beredskabsforbundet afsnit Vestegnens blad ”Ordonnansen”.

1993-1996 Gruppefører i Civilforsvarets Redningstjeneste.

1990-1993 Frivillig i Civilforsvarets Redningshundetjeneste.
1990- d.d.  Frivillig i Beredskabsforbundet d.d. Kreds Hedehusene og Kreds Albertslund.

Uddannelser fra Beredskabsstyrelsen Hovedstaden (Hedehusene) og BF:
2021 BorgerBeredskabs-kursus 3 t.
2020
Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop 3 t.
2019 IFAK (Førstehjælp ved massive blødninger) 8 t.
2018 Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop 3 t.

2018 Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp 3 t.

2018 Grundlæggende militær sikkerhedsuddannelse.

2017 Vedligeholdelse i Førstehjælp ved hjertestop og livredende førstehjælp 6 t.

2016 Vedligeholdelse i Alm. førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop 7 t.

2016 Robust Borger 6 t.

2015 Grunduddannelse Indsats.

2015 Miljø kørekort.

2015 Mental forberedelse til internationale operationer.

2015 Vedligeholdelse i Førstehjælp 3 t.

2014 Vedligeholdelse i Førstehjælp 3 t.

2014 Psykotraumatologi RITS® eksamen emne 3 v. Høgskolen i Hedmark, bestået karakter: B.

2014 Psykotraumatologi RITS® eksamen emne 2 v. Høgskolen i Hedmark, bestået.

2014 Psykotraumatologi RITS® avanceret niveau trin 8 v. Are Holen/ Soscon, 42 t.

2013 Psykotraumatologi RITS® avanceret niveau trin 7 v. Are Holen/ Soscon, 42 t.

2013 Psykotraumatologi RITS® videregående niveau trin 6 v. Are Holen/ Soscon, 42 t.

2013 Kollegastøtte Psykotraumatologi RITS®, vedligeholdelse, 20 t.

2013 Omskoling til POLYMA Lysgiraf.

2013 Kursus i Håndtering af tilskadekomne, 20 t.

2012 Psykotraumatologi RITS® videregående niveau trin 5 v. Are Holen/ Soscon, 42 t.

2012 Psykotraumatologi RITS® eksamen emne 1 v. Høgskolen i Hedmark, bestået.

2012 Vedligeholdelseskursus i førstehjælp og hjertestarter, 3 t.

2011 Kollegastøtte Psykotraumatologi RITS®, vedligeholdelse, 20 t.

2010 Grundkursus i førstehjælp 12 timer

2009 Kursus i elementær brandbekæmpelse, 3 t.

2009 Uddannelse i fødevarehygiejne, 24 t.

2008 Kollegastøtte Psykotraumatologi RITS®, vedligeholdelse, 18 t.

2007 MKM1 (Mobilt Kommunikations modul), 8 t.

2007 Holdlederuddannelse Kommunikation, 74 t.

2007 Håndtering af tilskadekomne HAT, 20 t.

2007 Kollegastøtte - Opgradering til RITS® grundlæggende niveau v. Henrik Lyng/ BRS, 16 t.

2007 Sminkekursus v. Leif Mandix 2 dg./ 16 t.

2007 Special Effect sminkekursus hos Janus Vinter, 2 dg./ 16 t.

2006 Funktionsuddannelse kommunikation 74 t.

2006 Fællesuddannelse Udvidet Førstehjælp, 30 t.

2006 Grunduddannelse Kommunikation, 37 t.

2006 Grundkursus i førstehjælp, 12 t.

2006 Kollegastøtte, vedligeholdelse 18 t.

2004 Kollegastøtte, krisesamtaler og psykologisk debriefing v. Henrik Lyng/ BRS.

2004 Emergency Medical Technician & Basic Camp 4 dgn./ 96 t.

2004 Kursus i elementær brandbekæmpelse, 3 t.

2004 Kursus i elementær brandbekæmpelse, 3 t.

2003 Supplerende Ventepladsassistentuddannelse, 37 t.

2002 Kursus i sminkning af forstilt sårede v. Ole Cosmus, Forsvaret. 16 t.

2002 Ventepladsassistentuddannelse, 37 t.

2000 Kursus i elementær brandbekæmpelse, 3 t.

2000 Grundkursus i førstehjælp, 12 t.

2000 Vedligeholdelse af grundkursus i førstehjælp, 3 t.

1999 Grunduddannelse Kommunikation, 37 t.

1998 Hjælpeinstruktørkursus, 37 t.

1997 Udvidet kursus i førstehjælp, 30 t.

1996 Vedligeholdelse af grundkursus i førstehjælp, 3 t.

1996 Funktionsuddannelse Redning, bestået 111 t.

1995 Grundkursus i førstehjælp, 12 t.

1993 Kursus for gruppeførere til redningstjenesten 80 t.

1993 Civilforsvarets Selvforsvarskursus, 9 t.

1993 Apparatbrugerkursus, 24 t.

1993 Vedligeholdelse Brand/ Redning, 12 t.

1993 Redning modul ll, 50 t.

1992 Redningshundeprøve.

1992 St. Bededagshundetræning og øvelse 3 dg.

1992 Redning modul l, 50 t.

1992 Faglig Brand/ Redning 27 t.

1991 Hundeforprøve.

1991 Katastrofeførstehjælp 27 t.

1990 St. Bededagshundetræning og øvelse 3 dg.

1990 Supplerende grunduddannelse 18. t.

1990 Hundelydighedsprøve.

1990 Civilforsvarets Grunduddannelse 24.t.

Uddannelser fra De Grønne Pigespejdere:

2019 Lederdøgn Belægningen. 5 t. (fredag)
2016 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 2 moduler.

2014 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 3 moduler.

2013 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 2 moduler.

2012 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 2 moduler.

2011 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 3 moduler.

2010 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 3 moduler.

2009 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 6 moduler.

2008 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 6 moduler.

2007 Lederkursus: ”Piger med ondt i livet” 2 t.

2007 Houmandskursus, Houens Odde Spejdercenter 2½ dg.

2006 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 5 moduler.

2006 Sø-kursus, Houens Odde Spejdercenter 2½ dg.

2006 Programstofkursus for trop- og seniorledere. 3 t.

2006 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 4 moduler.

2005 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 9 moduler.

2004 Pilotkursus for ledere, 2½ dg. 8 moduler.

2004 Nyborg Strand Kursus for ledere, tema: Pige og kvindeliv. 30 t.

2003 Nyborg Strand Kursus for ledere, med workshop i juleidéer 30 t.

1999 Nyborg Strand Kursus for ledere, med workshop i natur. 30 t.

1997 Kreativitetskursus for ledere, 8 t.

1996 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 10 moduler.

1996 Byspejderkonference, 6 t.

1995 Nyborg Strand Kursus for ledere, 30 t. 11 moduler.

1995 Kreativitetskursus for tropledere, 24 t.

1995 Programstofkursus, 4 t.

1995 Praktisk Handicap Leder Kursus, 216 t.

1994 Praktisk Handicap Leder Kursus, 216 t.

1994 Multilederkursus, 43 t.

1993 Praktisk Handicap Leder Kursus, 216 t.

1993 Lederkursus Basisdel, 48 t.

1990 Patruljeleder kursus ll, 96 t.

1989 Patruljeleder/ flokmedhjælper kursus l, 96 t.

1987 Grundkursus i Spejdersport, 72 t.